Digitaliseer audio banden - hier bij ons!

In 1899 vond de Deense telegraafingenieur Valdemar Poulsen het eerste apparaat voor magnetische geluidsregistratie uit, de telegraphon. Banden en bandrecorders werden kort voor het begin van de Tweede Wereldoorlog populair: BASF en AEG waren twee van de eerste fabrikanten van bandrecorders.

Heeft u nog een tape uit die tijd? Wij - de filmredders

- digitaliseren uw tapes op een USB-stick, een harde schijf, een DVD of andere gegevensdragers!

Voor radio- en studiotoepassingen werd de band in de bandrecorder gewikkeld op open platen of op spoelen. Cassettebandrecorders werden ontwikkeld voor particulier gebruik. Het meest wijdverbreide systeem was het Philips compact cassettesysteem. Dictafoons en antwoordapparaten hadden voornamelijk kleinere cassettes.

Wij zijn uw aanspreekpunt als het gaat om het "digitaliseren van geluidsbanden" en deze bruikbaar of hoorbaar te maken voor zowel uw PC als voor uw muziekinstallatie!

Aan het eind van de jaren 1970 verving de compactcassette meer en meer de oorspronkelijke audioband. Toch worden tapes ook vandaag nog gebruikt in muziekstudio's en op filmsets.

Vertrouw ons uw tapes toe: Wij branden uw herinneringen op een USB-stick, DVD, enz. in de best mogelijke kwaliteit!